การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ข่าวการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การจัดสรรโควต้านักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การจัดสรรโควต้านักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตาประเภทเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2559

 

      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตาประเภทเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2559  

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (โควตา ประเภทเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2559

 

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโควตาประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโควตาประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

คณะศิลปศาสตร์ กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.30 น. – 15.00 น.

 

 

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557

 

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การจัดสรรโควตานักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมและกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตานักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมและกีฬา ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

 คลิกดูรายชื่อ

Pages