• ไทย
    • Eng

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   คลิกดูรายละเอียด