• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

จุลสารคณะศิลปศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งาน CSR Creative Green Event จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน CSR Creative Green Event ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการร่วมรับฟังการเสวนาจากวิทยากรมากประสบการณ์จากภายน

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ 2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 1 มทร. ศรีวิชัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์"

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์" ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการในรายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำหรับเยาวชน โรงเรียนวัดบางศาลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เมื่อบ่ายวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวัดบางศาลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำหรับเยาวชน โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะศิลปศาสตร์จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จักรายุธ มุ่งศิริ และอาจารย์อภิวัน สมบูรณ์ดำรงกุล ภายใต้ Concept "อย่าลืมชั้น" ณ ลานโถง 58 อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศา

คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universiti Sains malaysia (USM)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universiti Sains malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาเย้าเยือนและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเท

กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย RMUTSV >> RUTS

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย RMUTSV >> RUTS ณ ห้องประชุมสำเภาทอง ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศ

ขบวนแห่พุ่มผ้าป่า พิธีเทเทองหล่อพระพุทธมณฑลประจำจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมขบวนแห่พุ่มผ้าป่า พิธีเททองหล่อพระพุทธมณฑลประจำจังหวัดสงขลา ณ บริเวณสระบัว