• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวกิจกรรม

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์
มอบเงินช่วยเหลือ ว่าที่พันตรีจักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให

พิธีทำบุญสาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปสาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการศิลปศาสตร์ 9 มทร.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการศิลปศาสตร์ 9 มทร. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะผู้บริหารจาก 9 มทร. เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบ RMUTSV Test

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบ RMUTSV Test ณ ห้องประชุมใช้บางยาง สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล

เมื่อระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ณ เกาะอาดัง เกาะไข่ เกาะราวี และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งาน CSR Creative Green Event จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน CSR Creative Green Event ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการร่วมรับฟังการเสวนาจากวิทยากรมากประสบการณ์จากภายน

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ 2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 1 มทร. ศรีวิชัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์"

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์" ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการในรายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม