• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการหมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว (ปีที่2)

×

Error message

  • Notice: Undefined index: 1107 in user_node_load() (line 3697 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3697 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined index: 1107 in user_node_load() (line 3698 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3698 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined index: 1107 in user_node_load() (line 3699 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3699 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

วันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมเจ้าหน้าที่จากสาขาศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคลินิคเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยจัดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ "หมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว ปีที่ 2"

โดยมี อาจารย์นพดล โพชกำเหนิด เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ซึ่งในปีที่ 2 นี้มีกิจกรรมเพื่อชุมชนหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุก

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างธนาคารปลาขี้ตัง กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์โดยใช้ปุ๋ยจากน้ำหมักชีวภาพร่วมกับกากตะกอนจากบ่อแก๊สชีวภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแปรรูปปลาท่องเที่ยวและปลาอื่น ๆ ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทนสำหรับใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท่องเที่ยว ปลาและสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่น

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำของเสียจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาท่องเที่ยว ปลาและสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากากรแปรรูปปลาท่องเที่ยว ปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆในท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

โดยโครงการนี้ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินโครงการผ่านคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย