• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพฯ 14-06-60

×

Error message

  • Notice: Undefined index: 1107 in user_node_load() (line 3697 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3697 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined index: 1107 in user_node_load() (line 3698 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3698 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined index: 1107 in user_node_load() (line 3699 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3699 of /home/libart/public_html/main/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

ภาพโครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

จัดโดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ณ โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แก่สามเณร

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้สามเณรมีความสนใจต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสามเณร

ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งขึ้น โดยมีกำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2560