• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ผลงาน "ออกแบบและผลิตอุปกรณ์-สิ่งของใช้ตกแต่ง โดยผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้"

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์สุธรรม มัควัลย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ Innovation  Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยคณะศิลปศาสตร์ได้รับการสนับสนุนในประเภท Start Up ผลงาน "ออกแบบและผลิตอุปกรณ์-สิ่งของใช้ตกแต่ง โดยผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้"