• ไทย
    • Eng

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 "หลักสูตรการทำขนม" (โครงการเทศบาลนครสงขลา)