• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการบริการวิชาการ (MOU) เทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

16 พฤศจิกายน 2560 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการบริการทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ปรึกษาหารือกับนายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน และตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชนทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนชองชุมชนทุ่งลาน และสำรวจความต้องการในการเขียนโครงการบริการวิชาการ (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562