• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับปริญญาตรี

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรรายวิชาภาษาไทย สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับปริญญาตรี โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม และคณะบริหารธุรกิจ