• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

นิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2561

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การแข่งขันตกแต่งจานอาหารในโรงแรม การแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร ศิลปะการร้อยมาลัยจากผ้า สาธิตงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ การปั้นแต่ง เย็บร้อยด้วยรัก การแข่งขันทักษะงานใบตอง (บายศรีใหญ่ 3 ชั้น) การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจวัดสัดส่วนและประเมินภาวะโภชนาการของร่างกาย การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ การสาธิตการทำ "อาหารเพื่อสุขภาพ" การแข่งขัน Speaking Contest การบรรยายภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน โดยอาจารย์สุผจญ กลิ่นสุวรรณ นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านคหกรมศาสตร์ และนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของหลักสูตรต่างๆ ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ และอาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย