• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หลักสูตรวิทย์ฯ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการหมู่บ้านตาลโตนด ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบป้ายโครงการหมู่บ้านตาลโตนด ณ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2561 - 6 พฤษภาคม 2561 นำโดยอาจารย์นพดล โพชกำเหนิด และอาจารย์ในหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน เกี่ยวกับการนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน มาทำเป็นเตาเผาถ่านตาลโตนด และการนำผลตาลโตนดในชุมชนมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดเป็นมูลค่า และได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่อไป ทั้งนี้ยังได้ความมือจากหลายๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขียด เป็นต้น รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนบางเขียด ได้ให้ความร่วมมือในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดีอีกด้วย