• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่บุคลากร ณ ประเทศมาเลเซีย

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

เมื่อระหว่างวันที่ 1-13 พฤษภาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และเพื่อให้บุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย