• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระดาษรีไซเคิล ณ ชุมชนทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ MOU เพื่อให้บริการวิชาการ ณ ชุมชนทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประกอบกับกลุ่มสร้างสรรค์งานประดิษฐ์กระดาษรีไซเคิล โรงเรียนวัดบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา มีการทำกระดาษรีไซเคิล และประสบปัญหาในกระบวนการทำเพื่อควบคุมคุณภาพกระดาษให้สม่ำเสมอและเหมาะสมกับการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะต่าง ๆ เช่น ดอกไม้จันทน์ ปกหนังสือ กล่องต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกสู่การนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาอาชีพหรือสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแก่ชุมชนต่อไป