• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2561 และพิธีหลอมทองคำเพื่อหุ้มพระบรมธาตุเจดีย์

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2561 และพิธีหลอมทองคำเพื่อนำไปหุ้มบอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อาคาร 17) คณะครุศาสตร์อุตสาหการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว