• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืนจากถุง LDPE ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สุปราณี วุ่นศรี เป็นหัวหน้าในการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำมูลสัตว์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตแก๊สไว้ใช้ในครัวเรือน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในกับชาวบ้านอีกด้วย