• ไทย
    • Eng

โครงการ Green Faculty ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Green Faculty ครั้งที่ 3 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ และเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์อีกด้วย