• ไทย
    • Eng

โครงการ Tourist Guide Heroes : พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยเพื่อนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการบริการ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผศ.อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Tourist Guide Heroes : พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยเพื่อนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการบริการ ณ ห้อง 62602 อาคารเรียนรวม 62 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอกชนะ เทพอาจ และคณะ จากฐานทัพเรือสงขลา ทำเรือภาคที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในงานบริการ" และหัวข้อ "การกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล" และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สระว่ายน้ำฐานทัพเรือสงขลา ทำเรือภาคที่ 2 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยในขณะการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการบริการ และตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงานนำเที่ยวทางทะเลก่อนออกฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาต่อไป