• ไทย
    • Eng

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย และความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้