• ไทย
    • Eng

นางสาวสร้อยสินธ์ แก้วหนู

 

 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสร้อยสินธ์ แก้วหนู
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย/งาน: ฝ่ายบริหารและวางแผน (งานบุคลากร)
สังกัด: สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
   
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

   
ติดต่อ: soysin_k@hotmail.com
  โทรศัพท์ 086 963 6314