• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Wordpress"

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คลินิกวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Wordpress" ให้กับนักศึกษาโดยมีอาจารย์เวคิน หนูนำวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 58308 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย