• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ Work and Travel

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Work and Travel และพบปะสถานประกอบการ ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีสถานประกอบการชื่อดังต่างๆมากมาย มาร่วมให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกหลักสูตรที่เตรียมตัวจะออกฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก Agency จาก ieo work and travel มาร่วมให้ความรู้กับน้องๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวไป Work and Travel ในต่างประเทศอีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก