• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสัมมนาครูแนะแนว

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานของนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศศิธร สุวรรณปัทมะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้แนะแนวเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ ให้กับคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ได้ทราบ ในโครงการสัมมนาครูแนะแนว ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอีกด้วย