• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข"

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 62 ห้อง 62401 ที่ผ่านมาหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป นำทีมโดย : ผศ.วรรษวดี แก้วประพันธ์ และคณาจารย์ในสังกัด ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข"