• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย RMUTSV >> RUTS

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย RMUTSV >> RUTS ณ ห้องประชุมสำเภาทอง ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว