• ไทย
    • Eng

โครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ หลักสุตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป

ช่วงบ่ายวันที่ 4 กันยายน 2562 ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร SMT โรงเรียนอนุบาลสงขลา ที่ได้มาเข้าร่วมเรียนรู้ในหัวข้อ "มหัศจรรย์จากสีธรรมชาติ" ณ ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเรียน 55 โดยมีคณาจารย์ภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู็แก่นักเรียนในครั้งนี้ ซึ่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 40 คน