• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universiti Sains malaysia (USM)

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universiti Sains malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาเย้าเยือนและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย