• ไทย
    • Eng

นิทรรศการวันแนะแนว ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยงานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันแนะแนว ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่ทางคณะเปิดสอน ซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก