• ไทย
    • Eng

กิจกรรม Big Cleaning Day 2562

ช่วงบ่ายวันที่ 18 กันยายน 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะ และทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนต่าง ๆ ของคุณะศิลปศาสตร์ เพื่อเตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก