• ไทย
    • Eng

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณคลองสำโรง ชุมชนเก้าเส้ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณคลองสำโรง ชุมชนเก้าเส้ง จัดโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 และ กิจกรรมเรา…รักษ์โลก จัดโดย JCI Hatyai ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเก็บขยะริมชายหาดชุมชนเก้าเส้ง ชายหาดสมิหลา และเกาะหนู การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเต่าทะเล