• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์"

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์" ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการในรายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโดยโครงการดังกล่าวมีนายธนภณ เขมนาทนนท์ นักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ เป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ