• ไทย
  • Eng

บุคลากร

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวิดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Image of Futures ในพื้นที่ภาคใต้ฯ
  อว 0655/445 หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
  • อว 0655/445 หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน Open File
  อว 0655/443 หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการการเสริมสร้างความรุ้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
   อว 0655/442 หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ย้ายที่ทำการใหม่
   • อว 0655/442 หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ย้ายที่ทำการใหม่ Open File
   อว 0655/438 กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน จำนวน 2 เรื่อง
   • กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน จำนวน 2 เรื่อง Open File
   กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ
   • กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ Open File
   กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
   • กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ Open File
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กรอ. (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ประจำปีการศึกษา 2563
   • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กรอ. (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ประจำปีการศึกษา 2563 Download File

    

   ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ประจำปีการศึกษา 2563
   • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ประจำปีการศึกษา 2563 Download File

    

   งานบริหารทรัพย์สิน ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ผู้เช่าซื้อมอบให้กับมหาวิทยาลัยและบุคลากร
   • งานบริหารทรัพย์สิน ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ผู้เช่าซื้อมอบให้กับมหาวิทยาลัยและบุคลากร Download File