• ไทย
  • Eng

บุคลากร

อว 0655/499 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เรื่อง
  อว 0655/497 หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
  • อว 0655/497 หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา Open File
  อว 0655/491 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 เรื่อง
  • อว 0655/491 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 เรื่อง Open File
  อว 0655/469 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
  • อว 0655/469 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 Open File
  อว 0655/537 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง
  • อว 0655/537 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง Open File
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวิดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Image of Futures ในพื้นที่ภาคใต้ฯ
   อว 0655/445 หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
   • อว 0655/445 หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน Open File
   อว 0655/443 หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการการเสริมสร้างความรุ้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
    อว 0655/442 หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ย้ายที่ทำการใหม่
    • อว 0655/442 หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ย้ายที่ทำการใหม่ Open File
    อว 0655/438 กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน จำนวน 2 เรื่อง
    • กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน จำนวน 2 เรื่อง Open File