• ไทย
  • Eng

บุคลากร

กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ
 • กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ Open File
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
 • กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ Open File
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กรอ. (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ประจำปีการศึกษา 2563
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กรอ. (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ประจำปีการศึกษา 2563 Download File

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ประจำปีการศึกษา 2563
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ประจำปีการศึกษา 2563 Download File

 

งานบริหารทรัพย์สิน ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ผู้เช่าซื้อมอบให้กับมหาวิทยาลัยและบุคลากร
 • งานบริหารทรัพย์สิน ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ผู้เช่าซื้อมอบให้กับมหาวิทยาลัยและบุคลากร Download File

 

อว 0655/426 หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
 • อว 0655/426 หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา Download File

 

อว 0655/424 กองกลาง ขอส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ
 • อว 0655/424 กองกลาง ขอส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ Download File

 

อว 0655/423 กองกลาง ขอส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง
 • อว 0655/423 กองกลาง ขอส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง Download File

 

อว 0655/421 หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • อว 0655/421 หนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร Download File

 

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563
 • มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 Download File