• ไทย
    • Eng

ประมวลภาพการจัดโครงการเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2558 ณ วัดสระเกษ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2558 ณ วัดสระเกษ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา