• ไทย
    • Eng

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช)

 

  • คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช) วันที่ 2 ธันวาคม 2558  

ณ. ลานโถงอาคาร 58 สำนักงานคณะศิลปศาสตร์