• ไทย
    • Eng

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนสิบ ณ ลานโถงกิจกรรม อาคาร 58 สำนักงานคณบดี

 

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย สวมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนสิบ ณ ลานโถงกิจกรรม อาคาร 58 สำนักงานคณบดี มีกิจกรรมการแข่งขันจัดหมรบ แทงต้ม ทำขนมเจาะหู