• ไทย
    • Eng

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวทีประกวดพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวีทีประกวดพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File