• ไทย
    • Eng

กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ "รับขวัญน้องพี่ บายศรีโผ๊กใจ๋ ฮับขวัญน้องใหม่ ฮ้อมฮ่วมใจ ลูกราชมงคล" และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 ธันวาคม 2563 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ "รับขวัญน้องพี่ บายศรีโผ๊กใจ๋ ฮับขวัญน้องใหม่ ฮ้อมฮ่วมใจ ลูกราชมงคล" และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก