• ไทย
    • Eng

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน : การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์การพับถุงกระดาษและพับเหรียญโปรยทาน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์จริยา ทรงพระ อาจารย์ประจำหลักสุตรธุรกิจคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในหลักสูตร ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน : การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์การพับถุงกระดาษและพับเหรียญโปรยทาน ณ ชมรมคนรักษ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หมู่ 4 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด