• ไทย
    • Eng

โครงการค่ายศิลปศาสตร์ ก้าวแรกสู่อาชีพในฝัน ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการค่ายศิลปศาสตร์ ก้าวแรกสู่อาชีพในฝัน ให้แก่นักเรียน และนักศึกษาที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด