• ไทย
    • Eng

อว 0655/452 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือสาลปกครอง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

  • อว 0655/452 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือสาลปกครอง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด Open File