• ไทย
    • Eng

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อัฎฐชัย ถาวรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณนิรันดร์ จินดานาค เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้