• ไทย
    • Eng

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพิ่มความรู้ ส่งเสริมทักษะอาชีพใหม่ สร้างรายได้เสริมสู่ชุมชนยั่งยืน : การเขียนตัวอักษรป้ายพวงหรีด

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 หลักสูตรธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์นันทิพย์ หาสิน หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพิ่มความรู้ ส่งเสริมทักษะอาชีพใหม่ สร้างรายได้เสริมสู่ชุมชนยั่งยืน : การเขียนตัวอักษรป้ายพวงหรีด ณ วัดคู่เต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่อไป