• ไทย
    • Eng

กิจกรรมสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำบูธคณะศิลปศาสตร์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำบูธคณะศิลปศาสตร์ 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ นำโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร ประจำบูธคณะศิลปศาสตร์ ในงานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2565 (Srivijaya Fair 2022) 
ผ่านรูปแบบออนไลน์ นิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition Platform