• ไทย
    • Eng

กิจกรรมประจำเวทีกลาง คณะศิลปศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ประจำเวทีกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยสาขาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมประจำเวทีกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในงานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2565 (Srivijaya Fair 2022) ผ่านรูปแบบออนไลน์ นิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition Platform