• ไทย
    • Eng

ประชุมเรื่องของความร่วมมือทางด้านวิชาการทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในเวียดนามและไต้หวัน

ประชุมเรื่องของความร่วมมือทางด้านวิชาการทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในเวียดนามและไต้หวัน