• ไทย
    • Eng

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิรวิชญ์ พรรณรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ