• ไทย
    • Eng

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสวนาในงานประชุมวิขาการ International Tourism and Hospitality Network 2022 (ITHN 2022)

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์จิรายุ สงเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวโสรยา พิพม์วง นักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสวนาในงานประชุมวิขาการ International Tourism and Hospitality Network 2022 (ITHN 2022) ภายใต้หัวข้อ "Embrancing Digitalization of TVET in higher Education" จัดโดย Langkawi Tourism Academy ประเทศมาเลเซีย