• ไทย
    • Eng

(CQUPT) จัดพิธีเปิดภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ ปี 2566 ของหลักสูตร Dual Degree Program (2+2) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT)