• ไทย
    • Eng

คณะศิลปศาสตร์คว้ารางวัลรวมชนะเลิศสูงสุด งานแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร