• ไทย
    • Eng

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณคลองสำโรง ชุมชนเก้าเส้ง